ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
World Ceramic Investments B.V.Netherlandsд/нНIДЕРЛАНДИ", д/н, д/н, Амстердам1097 JB, Prins Bernhardolein 200282333.6873508433.687350842823000
WATTS BLAKE BEARNE AND COMPANY limited,United Kingdomд/нВЕЛИКА БРИТАНIЯ", д/н, д/н, Сандбах, Бруксайд Хол, Чешир CW11 4TF100011.9331742211.933174221000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Левiт Вiктор ВiкторовичТТ, 347224, 28.07.2016, Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi170420.3341288820.334128881704000
Левiт Анатолiй ВiкторовичВА, 606923, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.175320.9188544220.918854421753000
Усього 7280 86.87350835 86.87350835 7280 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.