ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕВС КЕРАМIКА"
2) організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 32359747
4) місцезнаходження 84100, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 7
5) опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Володiння акцiями, загальна частка 26203183,70 грн., що складає 90,7048% статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМIКА".


1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "САТ-ПЛЮС"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 31477505
4) місцезнаходження 84100, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 5
5) опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Майновий внесок у корпоративнi права, загальна частка 1598820,00 грн., що складає 99,926% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "САТ-ПЛЮС".


1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 32359731
4) місцезнаходження 84102, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 8
5) опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Майновий внесок у корпоративнi права, загальна частка 10938961,92 грн., що складає 24% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ".


1) найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"
2) організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 37683607
4) місцезнаходження 84100, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 5
5) опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Володiння акцiями, загальна частка 3200000 грн., що складає 20% статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМА ЕКСПЕРТ".