ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.04.201615342.35984834.30018.085
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12.04.2016 року прийнято рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства Левіту В.В. на вчинення наступних значних правочинів: - продовження строку дії Договору банківського депозиту №566140-д від 21.03.2013р., що укладений з ПАТ "Промінвестбанк" з усіма існуючими на момент затвердження змінами/доповненнями та додатками до нього, що є невід'ємною його частиною; Граничну сукупність вартості правочинів 15342,359 тис.грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 84834,3 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)18,085089404%, загальна кількість голосуючих акцій - 8380 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6320 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -6320 голосів, присутніх на зборах (100%), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).
212.04.201615342.35984834.30018.085
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12.04.2016 року прийнято рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства Левіту В.В. на вчинення наступних значних правочинів: - продовження строку дії Договорів застави майнових прав №20-0920/3-1 від 21.03.2014р. та №20-0954/3-1 від 26.03.2014 р., укладених з ПАТ "Промінвестбанк" (та договори про внесення змін та доповнень до них), що забезпечують виконання Кредитного договору № 20-0919/2-1 від 21 березня 2014 року (з усіма існуючими на даний момент змінами та доповненнями до нього) та Кредитного договору № 20-0953/2-1 від 26 березня 2014 року (з усіма існуючими на даний момент змінами та доповненнями до нього) відповідно, які укладені між АТ "Зевс Кераміка" та ПАТ "Промінвестбанк". Граничну сукупність вартості правочинів 15342,359 тис.грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 84834,3 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 18,085089404%, загальна кількість голосуючих акцій - 8380 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6320 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -6320 голосів, присутніх на зборах (100%), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).