ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 32359731
4) місцезнаходження 84102, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 8
5) опис Форма участi: внесок у корпоративнi права. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, створенiй протягом звiтного року, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: протягом 2013 року була придбана частка у корпоративних правах в сумi 10 938 961,92 грн., що складає 24% статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ".