ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №729575
3. Дата проведення державної реєстрації 28.10.1993
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 1164820
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20" - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

43.99" - IНШI СПЕЦIАЛIЗОВАНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ, Н. В. I. У."

68.10" - КУПIВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
2) МФО банку 300012
3) Поточний рахунок 26007619944642
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
5) МФО банку 300012
6) Поточний рахунок 26009619944640