ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
World Ceramic Investments B.V.Netherlands34251999НIДЕРЛАНДИ , ["д/н" - відсутнє у довіднику], д/н, д/н, Амстердам1097 JB, Prins Bernhardolein 20013.05.2009232327.720763722323000
WATTS BLAKE BEARNE AND COMPANY limited,United Kingdomд/нВЕЛИКА БРИТАНIЯ , ["д/н" - відсутнє у довіднику], д/н, д/н, Сандбах, Бруксайд Хол, Чешир CW11 4TF13.05.2009100011.933174221000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Левiт Вiктор ВiкторовичВА, 606943, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.13.05.2009170420.334128881704000
Левiт Анатолiй ВiкторовичВА, 606923, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.13.05.2009175320.918854421753000
Усього 6780 80.90692124 6780 0 0 0