ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 84100
3.1.5. Область, район Донецька область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Слов'янськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Свободи, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №729575
3.2.2. Дата державної реєстрації 28.10.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Слов'янської мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1164820
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1164820

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
3.3.2. МФО банку 300012
3.3.3. Поточний рахунок 26007619944642
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
3.3.5. МФО банку 300012
3.3.6. Поточний рахунок 26009619944640

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
43.99  IНШI СПЕЦIАЛIЗОВАНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ, Н. В. I. У. 
68.10  КУПIВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента