ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
WATTS BLAKE BEARNE AND COMPANY limited,United Kingdom 0 Великобританiя, , United Kingdom, немає, Сандбах Бруксайд Хол, Чешир CW11 4TF 13.05.2009 1 000 11.9332000 1 000 0 0 0
World Ceramic Investments B.V.Netherlands 0 Нiдерланди, , немає, 1097, Амстердам, Prins Bernhardolein 200 13.05.2009 2 323 27.7208000 2 323 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Левiт Анатолiй Вiкторович ВА № 606923, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 05.02.1997 13.05.2009 1 753 20.91890000000 1 753 0 0 0
Левiт Вiктор Вiкторович ВА № 606943, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 05.02.1997 13.05.2009 1 964 23.43680000000 1 964 0 0 0
Усього  7 040 84.0100000 7 040 0 0 0