ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ревiзор Зелiк Олег Семенович МЕ № 630536, виданий Слов'янським МВ УМВС України у Дон.обл. 30.10.2004 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Генеральний директор Левiт Вiктор Вiкторович ВА № 606943, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 05.02.1997 13.05.2009 1 964 23.43680000000 % 1 964 0 0 0
головний бухгалтер Ковальова Наталiя Iванiвна ВА № 190692, виданий Слов'янським МВ УМВС 04.03.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   1 964 23.43680000000 % 1 964 0 0 0
Опис