ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОП Слов'янський арматурно-iзоляторний завод  22016355  Донецька область 0, 84100, м.Слов'янськ,Добровольського,32   0.000000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП ЛтС Лiмiтед  13479808  Донецька область 0, 84122, м.Слов'янськ,вул.Свободи,6   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Троян Анатолiй Iванович XI-HO  636080, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Дон.обл. 26.03.1980 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %
Сбiтнєв Володимир Iванович ВА  190091, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Дон.обл. 07.02.1996 9.546500000000 %
Усього 9.546500000000 %
Настащук Володимир Iванович I-НО  624985, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 12.03.1976 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %
Новiков Володимир Якович VI-HO  714351, виданий Калининським МВ УМВС України в Дон.обл. 10.02.1978 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %
Мартиненко Олександр Олексiйович VШ-НО  595555, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 31.08.1978 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %
Панов Евген Михайлович I-НО  584737, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 20.01.1976 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %