ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017Припинено повноваженняГенеральний директорЛевiт Вiктор ВiкторовичТТ, 347224, 28.07.2016, Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi20.33412
Зміст інформації:
Повноваження Генерального директора Левiта Вiктора Вiкторовича (паспорт: серiя ТТ номер 347224 виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi 28.07.2016р.) достроково припинено 12.04.2017 р. (дата вчинення дiї 12.04.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.33412% на суму 236856.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 17.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 12 квiтня 2017 р. ( Протокол № 2 вiд 12 квiтня 2017 р.).
12.04.2017Припинено повноваженняРевiзорЛевiт Олексiй МихайловичВЕ, 027115, 25.05.2001, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзора Левiта Олексiя Михайловича (паспорт: серiя ВЕ номер 027115 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 25.05.2001р.) припинено 12.04.2017 р. (дата вчинення дiї 12.04.2017р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 17.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 12 квiтня 2017 р. (Протокол № 2 вiд 12 квiтня 2017 р.).
12.04.2017ОбраноГенеральний директорЛевiт Вiктор ВiкторовичТТ, 347224, 28.07.2016, Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi20.33412
Зміст інформації:
Генеральний директор Левiт Вiктор Вiкторович (паспорт: серiя ТТ номер 347224 виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi 28.07.2016р.) обраний 12.04.2017 р. (дата вчинення дiї 12.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.33412% на суму 236856.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 (п'ять) рокiв, з 12.04.2017 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор ПрАТ "Глини Донбасу", Генеральний директор ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА". Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 12 квiтня 2017 р. (Протокол № 2 вiд 12 квiтня 2017 р. ).
12.04.2017ОбраноРевiзорПархоменко Наталiя ВiкторiвнаВС, 641065, 08.12.2000, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Пархоменко Наталiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ВС номер 641065 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 08.12.2000р.) обрано 12.04.2017 р. (дата вчинення дiї 12.04.2017р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 (три) роки, з 12.04.2017 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер, економiст з податкiв i зборiв, фiнансовий директор, в теперiшнiй час - головний бухгалтер ПрАТ "Керама експерт". Рiшення прийнято Загальними зборами Акцiонерiв 12 квiтня 2017 р. (Протокол № 2 вiд 12 квiтня 2017 р. ).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.